Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.7983 – Danish Crown / SPF-Danmark) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst)