PROPCELEX Решение на Съвета от 29 април 2004 година за подписване и временно прилагане на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за създаване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Киргизстан, от друга страна, за да се отчете присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз