Писмен въпрос E-4106/08, зададен от Roberto Musacchio (GUE/NGL) на Комисията. Елиминиране на токсични и опасни отпадъци и пречистване на складовата база на дружеството C&C от Пернумиа, в провинция Падуа, обявено във фалит с решение № 140 от 23.09.2005 г.