Адаптиране на Правилника за дейността към Договора от Лисабон Решение на Европейския парламент от 15 юни 2010 г. относно адаптирането на Правилника за дейността към Договора от Лисабон (2009/2062(REG))