Писмен въпрос E-002380/11 Daniël van der Stoep (NI) и Barry Madlener (NI) до Комисията. Посещението на Аштън при краля на Йордания Абдула — пропаганда на двудържавно решение!