Generalinio advokato N. Jääskinen išvada, pateikta 2012 m. balandžio 19 d.$