Kohtujuristi ettepanek, Jääskinen esitatud 19.4.2012.