Stanovisko generálního advokáta N. Jääskinena přednesené dne 19. dubna 2012$