Заключение на генералния адвокат Jääskinen представено на19 април 2012 г.