Писмен въпрос E-5434/10 Mara Bizzotto (EFD) до Комисията. Последствия от отхвърлянето на предложението за изменение на Директива 2002/15/EО за публичните финанси в Испания