Писмен въпрос E-6382/10 Roberta Angelilli (PPE) до Комисията. Информация относно използването на средствата по програмата „Политика за защита на потребителите“ от община Сиена