OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o zákaze testovania na zvieratách a zákaze uvádzania na trh a o súčasnej situácii, pokiaľ ide o alternatívne metódy v oblasti kozmetiky