Дело T-584/10: Решение на Общия съд от 3 октомври 2012 г. — Yilmaz/СХВП — Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO“ — По-ранна национална и международна словна марка „MATADOR“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Липса на прилика на стоките — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)