Решение на Съда (първи състав) от 15 септември 2005 г.#Intermodal Transports BV срещу Staatssecretaris van Financiën.#Искане за преюдициално заключение: Hoge Raad der Nederlanden - Нидерландия.#Обща митническа тарифа - Член 234 ЕО.#Дело C-495/03. Решение на Съда (първи състав) от 15 септември 2005 г.