Решение на Първоинстанционния съд (четвърти състав) от 26 януари 2005 г.