Писмен въпрос E-3818/08, зададен от Georgios Papastamkos (PPE-DE) на Комисията. Тенденции в производството на зърнени култури в ЕС през 2008—2009 г.