Дело T-78/07: Определение на Първоинстанционния съд от 12 февруари 2008 г. — IXI Mobile/СХВП — Klein (IXI)