Zadeva F-135/07: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 11. septembra 2008 – Smadja proti Komisiji (Javni uslužbenci – Uradniki – Zaposlitev – Imenovanje – Plačilni razred – Ponovno imenovanje tožeče stranke na isto delovno mesto, potem ko je Sodišče prve stopnje s sodbo njeno prvo imenovanje razglasilo za nično – Načelo sorazmernosti – Načelo varstva zaupanja v pravo – Dolžnost skrbnega ravnanja)