Věc F-135/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 11. září 2008 – Smadja v. Komise ( Veřejná služba — Úředníci — Přijímání — Jmenování — Zařazení do platového stupně — Nové jmenování žalobkyně na stejné pracovní místo po zrušení jejího prvního jmenování rozsudkem Soudu prvního stupně — Zásada proporcionality — Zásada ochrany legitimního očekávání — Povinnost řádné péče )