/* */

Регламент (ЕО) № 1180/2007 на Комисията от 9 октомври 2007 година относно установяване на забрана за риболова на малоуста писия и камбала във водите на ЕО от зони IIа и IV на ICES от плавателни съдове под флага на Германия