Писмен въпрос E-2424/09, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Права на малцинствата в Словения