Писмен въпрос E-0429/09, зададен от Roberta Angelilli (UEN) на Комисията. Информация за усвояване на средствата в рамките на програма Обществено здравеопазване от община Прато