/* */

Последваща публикация за помощите по линия на Евростат за 2007 г.