Писмен въпрос E-001953/11 Diogo Feio (PPE) до Комисията. Цени на бензина (положение в Португалия)