Писмен въпрос E-1707/10, зададен от Michael Cramer (Verts/ALE) на Комисията. Процедури на Европейската комисия за контрол на държавни помощи във връзка с авиокомпанията Дойче Луфтханза (Deutsche Lufthansa AG) и летищата, финансирани с публични средства