Писмен въпрос E-9030/10 Josefa Andrés Barea (S&D) и Antolín Sánchez Presedo (S&D) до Комисията. Последици от промишления риболов за европейските риболовни зони