Писмен въпрос E-006067/11 Nigel Farage (EFD) до Комисията. Обект ли е Комисията на разследване на ОЛАФ, на френската, белгийската и/или люксембургската полиция във връзка с измамите FITINA-CDE?