Решение на Европейската централна банка от 11 декември 2008 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2009 г. (ЕЦБ/2008/20) (2008/990/ЕО)