Писмен въпрос E-1337/09, зададен от Erik Meijer (GUE/NGL) на Комисията. Използване на финансови средства на ЕС за специална рекламна кампания през 2009 г. сред младежи, жени и групи от лица с ниски доходи в Ирландия