Писмен въпрос E-0892/09, зададен от Sharon Bowles (ALDE) на Комисията. Известието от 2006 г. за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер