Писмен въпрос E-2763/09, зададен от Simon Busuttil (PPE-DE) на Комисията. Средства на ЕС, предоставени на Малта в областта на имиграцията