Дело C-309/10: Решение на Съда (осми състав) от 28 юли 2011 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Захар — Временна схема за преструктуриране на захарната промишленост в Европейската общност — Регламент (ЕО) № 320/2006 — Член 11 — Излишък от приходи във фонда за преструктуриране — Възлагане на ЕФГЗ — Принципи на предоставена компетентност и на пропорционалност — Задължение за мотивиране — Неоснователно обогатяване)