Дело C-574/08: Иск, предявен на 22 декември 2008 г.  — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия