2007/43/ЕОРешение на Европейската централна банка от 15 декември 2006 година за определяне на мерките, необходими за внасянето на капитала на Европейската централна банка от участващите национални централни банки (ЕЦБ/2006/22)