Zadeva T-42/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2020 – Volkswagen/EUIPO (CROSS) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije CROSS – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001 – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe 2017/1001 – Enako obravnavanje – Obveznost obrazložitve – Člen 94(1) Uredbe 2017/1001)