predmet T-42/19: Presuda Općeg suda od 29. siječnja 2020. – Volkswagen protiv EUIPO-a (CROSS) („Žig Europske unije – Prijava verbalnog žiga Europske unije CROSS – Apsolutni razlog za odbijanje – Opisni karakter – Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/1001 – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001 – Jednako postupanje – Obveza obrazlaganja – Članak 94. stavak 1. Uredbe 2017/1001”)