Sag T-42/19: Rettens dom af 29. januar 2020 – Volkswagen AG mod EUIPO (CROSS) (EU-varemærker – ansøgning om EU-ordmærket CROSS – absolut registreringshindring – beskrivende karakter – artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001 – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001 – ligebehandling – begrundelsespligt – artikel 94, stk. 1, i forordning 2017/1001)