Brother Industries/Комисия Заключение по съединени дела на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на 8 март 1988 г. # Brother Industries Ltd срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 56/85. # Brother Industries Ltd срещу Съвет на Европейските общности. # Дело 250/85. TITJUR