Писмен въпрос P-4063/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Комисията. Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) и съществуваща процедура на СТО за разрешаване на спорове