Регламент (ЕО) № 861/2008 на Комисията от 2 септември 2008 година за отмяна на Регламент (ЕО) № 634/2008 за определяне на намалените селскостопански елементи и допълнителните мита, приложими за вноса от Швейцария в Общността на определени стоки, които съдържат млечни продукти от обхвата на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета