Писмен въпрос E-3441/07 зададен от Sharon Bowles (ALDE) на Комисията. Тормоз на работното място