Писмен въпрос E-009740/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията. Средства от ЕФРР за региона Кампания