Регламент (ЕИО) № 2604/69 на Съвета от 20 декември 1969 година за прилагане във френските отвъдморски департаменти на Регламент (ЕИО) № 2603/69 за установяване на общи правила за износа PROPCELEX