Писмен въпрос E-003986/11 Nicole Sinclaire (NI) до Комисията. Куба (Въпрос с искане за писмен отговор E-5920/2010)