Писмен въпрос E-005016/11 Edite Estrela (S&D) до Комисията. Разпределяне на средства на държавно финансиране от Автономен регион Мадейра за вестник „Жорнал да Мадейра“