Писмен въпрос E-3496/10, зададен от Patrizia Toia (S&D) на Комисията. Достъп за хора с увреждания до европейските стадиони