Дело T-398/11 P: Жалба, подадена на 25 юли 2011 г. от Yvette Barthel и др. срещу определението, постановено на 10 май 2011 г. от Съда на публичната служба по дело F-59/10, Barthel и др./Съд