Търговия с услуги Резолюция на Европейския парламент от 4 септември 2008 г. относно търговията с услуги (2008/2004(INI)