Регламент (ЕС) № 1149/2011 на Комисията от 21 октомври 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2042/2003 относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи текст от значение за ЕИП