Дело C-171/16: Преюдициално запитване, отправено от Районен съд София (България) на 24 март 2016 година — наказателно производство срещу Траян Бешков